Samtalen

Ved samtalen, som oftest finder sted hos bedemanden, men også sagtens kan finde sted i hos familien, skal der aftales og tages stilling til en masse ting i forbindelse med bisættelsen / begravelsen. Nedenstående er noget af det, som oftest aftales.

Hvor og hvornår skal højtideligheden foregå?

Er afdøde medlem af folkekirken? Skal der være præst?

Skal afdøde kremeres (bisættes) eller jordfæstes (begraves)?

På hvilken kirkegård skal han/hun nedsættes?

Hvilken type gravsted? Skal de efterladte have et sted at gå hen og sidde og dvæle,

eller har afdøde måske selv valgt hvor de jordiske rester skal ende.

Skal der blomster på kisten? I givet fald hvilke og fra hvem.

Skal dødsfaldet annonceres? Hvilke aviser og hvornår?

Er der et ønske om at synge efter salmeblade? Hvem producerer dem og hvad skal de indeholde.

Forhåndspriser:

Det er ufatteligt svært at lave et prisoverslag over telefonen, da der ofte er mange ubekendte. Er det en bisættelse eller begravelse? Skal afdøde hentes i hjemmet, og på hvad tid af døgnet? Skal der afholdes højtidelighed? Hvor og hvornår? Hvilken kiste? Skal der bruges en urne? Se eventuelt priseksemplerne under Økonomi.

Prisoverslag:

Alle har ret til et prisoverslag inden man indgår en endelig aftale med en bedemand.

Som afslutning på samtalen udarbejder vi et prisoverslag, som underskrives af begge parter. Prisoverslaget kan sidestilles med en slutseddel, det er din garanti for at de samlede udgifter er på plads, og vores bevis på aftalens indgåelse.

Theme: Overlay by Kaira HCABEGRAVELSE.DK
Blegdamsvej 78, 2100 København Ø