Begreber og ordbog

Begreber og forklaringer.

Højtidelighed = betegnelsen for arrangementet ved en begravelse eller bisættelse.

Begravelse = Kisten jordfæstes, begraves i jorden.

Bisættelse = kisten brændes på krematoriet, og asken kommer i urne.

Ceremoni = den rituelle del af højtideligheden, f.eks. i en kirke, hvor familien tager afsked.

Anmelder = den person som anmoder / bestiller en begravelse eller bisættelse, oftest nærmeste pårørende.

Boet = er betegnelsen for afdødes samlede aktiver og passiver.

Adgang til boet har man normalt ikke ret til, før anmelderen har modtaget skifteretsattesten. Denne attest sikrer arvingernes rettigheder og eventuelle nedskrevne ønsker i et testamente.

Kontakt til myndighederne:

Gennem dødsanmeldelsen får de fleste offentlige myndigheder besked om dødsfaldet (eks. CPR-registret, hvor alle der er koblet op på dette system får direkte besked, dette kan være banker, forsikrings- og pensionsselskaber, Licenskontoret

 og ATP, som så går i gang med at udbetale til boet eller de efterladte).

Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet via anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Skifteretten kontakter anmelder / kontaktperson via E-Boks / mail / post, hvor man bliver bedt om at fremsende nødvendig dokumentation, for det videre forløb. I dag foregår mødet med Skifteretten oftest som telefonmøde.

Begravelseshjælp er noget alle kan have ret til ud fra gældende love og regler.

Se mere her. https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/begravelseshjaelp

Theme: Overlay by Kaira HCABEGRAVELSE.DK
Blegdamsvej 78, 2100 København Ø