Priseksempler

Eksempel 1
Forudsætninger:
Afdøde afhentes på plejehjem / privat hjem, af 2 mand på en hverdag mellem 8 og 16, og køres direkte til den kirke / kapel hvor begravelsen skal finde sted.
Antal kørte kilometre udgør max. 20 km.
Begravelsen finder sted fra Kirkegårdens kirke / kapel.
Bedemandens ydelser:
Hvid opredt begravelseskiste 6.100,-
Kistelevering og ilægning 950,-
Ekstra mand til ilægning 650,-
Rustvognskørsel op til 20 km. 1.300,-
Honorar 3.900,-
I alt kr. 12.900,-
Eksempel 2
Forudsætninger:
Afdøde hentes på Rigshospitalet af 2 mand og køres til Bispebjerg Krematorie.
Antal kørte kilometre udgør max 20 km.
Afdøde er ikke medlem af folkekirken
Der skal ikke være nogen højtidelighed.
Urnen skal nedsættes på Bispebjerg Kirkegård, askefællesgraven.
Bedemandens ydelser:
Hvid opredt kremeringskiste 5.400,-
Kistelevering og ilægning 950,-
Ekstra mand til ilægning 650,-
Rustvognskørsel op til 20 km. 1.300,-
Honorar 3.900,-
I alt kr. 12.200
Eksempel 3
Forudsætninger:
Bisættelse i kirke eller kapel på Østerbro hverdag mellem 10 og 14.
Afdøde hentes på Bispebjerg Hospital af 2 mand og køres Sankt Jakobs Kirke.
Efter bisættelsen fra Sankt Jakobs Kirke køres kisten til Bispebjerg Krematorie.
Blomster og kranse køres fra kirken til gravsted på Bispebjerg Kirkegård.
Urnen skal nedsættes på Bispebjerg Kirkegård, eller hentes på krematoriet af familien.
Bedemandens ydelser:
Hvid opredt kremeringskiste 5.400,-
Hvid soft-urne 800,-
Kistelevering og ilægning 950,-
Ekstra mand til ilægning 650,-
Rustvognskørsel fra Hospital til Kirke 1.300,-
Rustvognskørsel fra kirke til Bispebjerg Krematorie 1.300,-
Transport af blomster 675,-
Honorar 3.900,-
I alt kr. 14.975
Theme: Overlay by Kaira HCABEGRAVELSE.DK
Blegdamsvej 78, 2100 København Ø